Dangaard Mobicall

  • Integratie van processen, systemen en organisaties van twee distributeurs, naar aanleiding van een fusie.
  • Ontwerp en implementatie efficiencyprogramma voor de retourgoederenstroom van retail naar distributeur.